Báo cáo giáo dục

Báo cáo giáo dục

Báo cáo giáo dục

Báo cáo giáo dục

GonKids- Phần mềm quản lý mầm non chất lượng cao ứng dụng quản lý chuỗi trường học nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý đặc biệt là với các trường mầm non. GonKids là cầu nối giữa phòng giáo dục, nhà trường, học sinh và phụ huynh nhằm xây dựng và pháp triển quy mô quản lý tốt nhất. Hệ thống quản lý giáo dục mầm non xây dựng tích hợp các phân hệ quản lý xuyên suốt cho bậc mầm non từ Bộ đến Sở, Phòng Giáo dục đến các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm quản lý mầm non trên phạm vi toàn quốc.
Hiện nay hầu hết các nhà trường  đã  được  trang  bị  hệ  thống  mạng  và  máy  tính. Tuy nhiên về công tác quản lý điều hành trong nhà trường đặc biệt là với các trường mầm non mới chỉ dừng lại ở mức thủ công bằng cách tiếp xúc trực tiếp cũng như việc gặp gỡ, hội họp, trao đổi tài liệu, thông tin, công văn, giấy tờ…, do vậy thông tin trao đổi vẫn còn chậm chưa được nhanh chóng tiếp cận, chưa thể hiện được tính tức thời của thông tin. Bên cạnh đó, việc quản lý giáo dục, báo cáo trực tiếp và sát sao đến từng giáo viên, học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong hệ điều hành của nhà trường. Đặc biệt, đối với phụ huynh học sinh, việc quản lý, đánh giá chất lượng học tập, dinh dưỡng, vui chơi của con em mình vẫn còn khó khăn. Vì thế, một hệ thống quản lý các giải pháp hỗ trợ giải quyết những tồn tại này sẽ thực sự cần thiết đối với các nhà trường mầm non, để từ đó nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy trong giáo dục đào tạo.


GonKids- Phần mềm hỗ trợ Báo cáo phòng giáo dục trực tuyến đảm bảo an toàn tuyệt đối thông qua các bước sau
1. GonKids giúp phòng giáo dục thống kê số liệu các mẫu báo cáo phục vụ trong trong tác chuyên môn như là: Số liệu hằng tháng, khẩu phần dinh dưỡng, tình hình khám sức khỏe...
2.. Cập nhật các mẫu báo cáo theo yêu cầu của từng Phòng giáo dục, Sở giáo dục, các nhà quản lý mầm non.
- Báo cáo phát triển trường, lớp tăng tỷ lệ huy động ở trẻ
- Công tác nâng cấp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
- Chất lượng hoạt đông chăm sóc, giáo dục trẻ
- Phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên
- Kết quả việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả nâng cao công tác quản lý giáo dục
3. Đăng thông báo trực tiếp trên hệ thống phần mềm quản lý.
4. Phòng giáo dục xem xét có thể từ chối hoặc phê duyệt số liệu từ đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên.
5. Yêu cầu các đơn vị thực hiện thông báo chính xác, nhập số liệu bằng cách gửi tin nhắn.
GonKids đảm bảo cơ chế bảo mật an toàn,  tiết kiệm tài nguyên mạng, giảm chi phí, giảm công sức quản trị xuống mức thấp nhất mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất.
GonKids phần mềm quản lý mầm non là cầu nối giữa các cơ quan quản  lý, Phòng giáo dục, tổ chức giáo dục, nhà trường, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Đảm bảo hệ thống báo cáo, thống kê được tổng hợp đầy đủ và chính xác với tất cả các cấp quản lý.
Gonkids xây dựng và hợp tác với các nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm tại các Sở giáo dục trên cả nước thông qua hàng  chục  hội  thảo  khoa  học và  đánh  giá  cao  về  hiệu  năng  và tính ứng dụng

Báo cáo giáo dục
Báo cáo giáo dục

Copyright ©2021 GTC Tech JSC. All Rights Reserved. Hồ chí minh: 028-7772-0999

gop top