Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật , bảo vệ thông tin của GonKids
GonKids cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin thông qua website. GonKids cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng được an toàn và cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp nhất để bảo vệ các thông tin mà khách hàng đã chung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng webiste được bảo mật tuyệt đối.
Để hiểu rõ hơn về chính sách bảo mật, bảo vệ thông tin khách hàng của Gonkids trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây của GonKids nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng.
- Các thông tin dữ liệu thu thập thông qua website bao gồm: Họ tên cá nhân, địa chỉ liên hệ, điện thoại, Email, nội dung thông tin...
- Mọi thông tin khai báo của khách hàng trên website phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.
- Toàn bộ thông tin mà công ty chúng tôi yêu cầu người dùng phải cung cấp đầy đủ khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để công ty liên hệ xác nhận thông tin khi khách hàng đăng ký sử dụng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi và bảo mật cho khách hàng.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Các thông tin thu thập thông qua website gonkids.edu.vn sẽ giúp chúng tôi
- Hỗ trợ khách hàng tìm hiểu chương trình giáo dục mầm non phù hợp
- Cung cấp các dịch vụ bảo mật đến với khách hàng
- Giải đáp thắc mắc khách hàng
- Hỗ trợ bảo hành, bảo trì, cài đặt cho khách hàng
- Thực hiện các bản khảo sát thông tin khách hàng
- Liên lạc và giải quyết các vẫn đề liên quan đên khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích riêng, ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch của công ty
3. Thời gian lưu trữ dữ liệu thông tin của khách hàng
 Thông tin lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên website cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập vào website thực hiện hủy bỏ. Ngoài ra, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật, bảo vệ trên máy chủ của  GonKids
4. Những người và tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó.
Khách hàng đồng ý với chúng tôi, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/người quản lý/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
• Ban quản trị hệ thống;
• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website
• Cơ quan nhà nước, đơn vị có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định pháp luật tại quy chế hoạt động;
• Bên khiếu nại (nếu có)chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng;
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
6. Phương thức giúp khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình
- Khách hàng có quyền tự kiểm tra thông tin, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ  thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản của khách hàng trên webiste
7. Cam kết bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
- Chúng tôi cam kết bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin an toàn tuyệt đối không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
GonKids luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật, bảo vệ” của chúng tôi đến với khách hàng. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật xin vui lòng liên hệ trực tiếp với GonKids

 

Copyright ©2021 GTC Tech JSC. All Rights Reserved. Hồ chí minh: 028-7772-0999

gop top