Kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục

Phần mầm quản ký kế hoạch giáo dục mầm non ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học ở mầm non. Phần mềm kết nối thông tin giữa nhà trường và các bậc phụ huynh tốt nhất.

Để xây dựng một bản kế hoạch học tập và giảng dạy của trường mầm non không phải có năng lực là có thể lập kế hoạch giáo dục cho trường mầm non, công việc này luôn thuộc về người lãnh đạo cao nhất học có khả năng qua sát và bao quát tất cả các vẫn đề diễn ra trong trường, dựa đoán cô hội, xác định nhiệm vụ, điều hướng hoạt động của các thành viên trong nhà trường, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em.
Để xây  dựng bản kế hoạch giáo dục cho trường mầm non hoàn chỉnh đó là sự cần thiết nhất về nội dung, phương pháp lập kế hoạch quản lý bản kế hoạc đúng nghĩa.
GonKids hỗ trợ và đồng hành cùng các trường mầm non trên cả nước quản lý và vận hành tốt kế hoạch giáo dục mầm non giảm tải giấy tờ, sổ sách, nhân sự, và gắng nặng cho giáo viên, đảm bảo học động chăm sóc nuôi dưỡng, học tập của trẻ được tốt nhất.
Phần mềm quản lý kế hoạch giáo dục trường mầm non của GonKids đáp ứng yêu cầu về quản lý, bảo mật thông tin tốt nhất.


Xây dưng kế hoạch triển khai của trưởng mầm non có thể áp dụng theo các phương thức sau:
Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của trường mầm non
- Chuẩn bị: Xác định đúng trạng thái xuất phát của nhà trường, tình hình kinh tế, công tác giáo dục, số lượng trẻ trong độ tuổi và nhu cầu gửi con của các bậc cha mẹ.
- Dự thảo kế hoạch
   + Dự báo hệ thống nhà trường và mục tiêu cần đạt.
   + Lựa chọn hệ thống và biện pháp tối ưu, tương ứng để thực hiện tốt mục tiêu.
   + Dự kiến điều kiện thực hiện kế hoạch.
Duyệt nội bộ
- Hiệu trưởng là người điều chỉnh bổ sung hoặc giảm biên chế với cán bộ, nhân viên, giáo viên, và hoàn thiện bản kế hoạch để trình duyệt cấp trên.
Trình duyệt cấp trên bản hóa kế hoạch của nhà trường
– Duyệt phương án với phòng Giáo dục đào tạo và lãnh đạo các cấp để tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành kế hoạch đề ra.
– Kế hoạch sau khi được cấp trên duyệt trở thành kế hoạch chính thức của nhà trường. Đó là cơ sở pháp lý chính thức để hiệu trưởng điều hành công việc của trường. Hiệu trưởng là người có trách nhiệm phổ biến kế hoạch được các cấp phê duyệt đến cán bộ giáo viên để thống nhất thực hiện.
Nội dung của bản kế hoạch
- Lịch học tai trường
   + Lịch học được tổ chức theo tuần hoặc tháng: 
   + Lịch học tập/ trải nghiệp được sắp xếp phù hợp với lịch giảng dạy của nhà trường
- Quy định lớp học
   + Số lượng học sinh (theo độ tuổi/lớp):
   + Số lượng huấn luyện viên (giáo viên)
   + Thời gian học của các bé
Kế hoạch quản lý mầm non đảm bảo kết quả thành công nhất định dựa trên năng lực của nhà trường. Bản kế hoạc không thể thiếu các biện pháp hành động nhằm giúp nhà trường đạt được những mục tiêu đã đề ra và đưa ra phương hướng phát triển cũng như năng lục đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên của trường mầm non

Kế hoạch giáo dục
Kế hoạch giáo dục

Copyright ©2021 GTC Tech JSC. All Rights Reserved. Hồ chí minh: 028-7772-0999

gop top