CÁC LOẠI HỒ SƠ SỔ SÁCH BÁN TRÚ

Theo như chương trình tập huấn thực hiện sổ sách bán trú của Phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh,
việc thực hiện các loại hồ sơ bán trú tại các trường mầm non bao gồm các mẫu báo cáo như sau:

Copyright ©2021 GTC Tech JSC. All Rights Reserved. Hồ chí minh: 028-7772-0999

gop top