Quản lý giáo viên

Quản lý giáo viên

Quản lý giáo viên

Quản lý giáo viên

Lương giáo viên - Phần mềm quản lý lương cho cán bộ, giáo viên trường mầm non được xây dựng trên web nên người dùng chỉ cần kết nối internet là có thể sử dụng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Sử dụng công nghệ tiên tiến điện toán đám mây để xử lý và lưu trữ toàn bộ thông tin nhằm tiết kiệm cho phí về máy móc, thiết bị và nâng cao hệu quả sử dung mà không phức tạp hóa quản lý cơ sở hạ tầng.
GONKIDS - hỗ trợ phần mềm quản lý lương cho giáo viên và cán bộ công viên chức giúp cho nhà trường sử dụng dễ dàng, quản lý đơn giản, đối chiếu sổ sách thuận tiện như các mục chấm công, lương tháng, nâng lương, truy lĩnh... với cơ quan nhà nước

GONKIDS - Hỗ trợ tích hợp sẵn các tính năng quản lý lương giáo viên như sau:


1. Quản lý đầy đủ hồ sơ, khai báo tổng hợp thống kê thông tin chi tiết của giáo viên, cán bộ.
2. Hỗ trợ bảng chấm công và đánh giá xếp loại và thi đua khen thưởng trong tháng.
3. Bảng Tính lương và in phiếu lĩnh lương.
4.Theo dõi bảng lương hàng tháng.
5. In tổng hợp bảng lương cho giáo viên, cán bộ.

GONKIDS đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lương giáo viên và cán bộ của trường. Phần mềm quản lý lương cán bộ giáo viên được triển khai tại Gonkids với nhiều tính năng lợi ích cho các trường mầm non.

Quản lý giáo viên
Quản lý giáo viên
Quản lý giáo viên
Quản lý giáo viên

Copyright ©2021 GTC Tech JSC. All Rights Reserved. Hồ chí minh: 028-7772-0999

gop top